“Positief met een (on)zekere toekomst”

Dit overzicht geeft aan waar de gemeente Terneuzen halverwege het jaar staat in relatie tot haar doelen en ambities. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil een actueel totaalbeeld geven van de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen. De nadruk ligt op de beleidsmatige voortgang en niet op een financiële rapportage. We rapporteren over de voortgang in de eerste vier maanden van 2021.

De informatie is gesplitst in twee onderdelen: speerpunten en programma’s. U kunt eenvoudig navigeren tussen de verschillende onderwerpen.


Speerpunten

Onder de speerpunten gaan we in op de meest actuele en relevante thema’s voor de gemeente. Vanzelfsprekend is een van die onderwerpen de COVID-19 crisis. Die crisis heeft naar verwachting impact op heel veel beleidsterreinen van de gemeente en ook op de financiële vooruitzichten.

Programma
Bij programma’s geven we aan hoe de ambities verdeeld over de diverse programmaonderdelen ervoor staan. Dit doen we via een stoplichtsysteem. Doelen waaraan we werken kunnen al ‘gereed’ zijn of ‘op koers’ liggen. Dat geldt voor de meest geplande doelstellingen. Er zijn ook diverse onderwerpen die in de planning of aanpak ‘bijsturing nodig’ hebben. Doelen kunnen ook ‘niet haalbaar’ blijken.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31