Speerpunten

Taakstelling sociaal domein

Taakstelling sociaal domein

We houden vast aan het uitgangspunt om de tekorten binnen het sociaal domein op te lossen, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze zorgtaken en zonder dat andere gemeentelijke taken in het gedrang komen. Hiervoor werken we maatregelen uit die bijdragen aan het invullen van de taakstelling.
De business case van het maatwerkteam is vastgesteld, waarmee we deze succesvolle aanpak de komende jaren kunnen continueren. Ook is inmiddels, via Nucleus, de eerste praktijkondersteuner bij huisartsen gestart. Maatregelen gericht op het bevorderen van de uitstroom en participatie en het opvolgen van de beschikkingen en verlengingen rondom WMO en Jeugd zijn in uitwerking en worden in de komende periode afgerond. We kijken welke maatregelen we vervolgens oppakken. Hiervoor hebben we samen met Goes een drietal workshops gehouden om scherp te krijgen waar hiervoor kansen en risico's liggen.
Tegelijkertijd zien we dat de corona crisis sterk van invloed is op doelgroepen binnen het Sociaal Domein. Vanuit het rijk wordt hierbij een groot beroep gedaan op de gemeente als eerste aanspreekpunt. Daarnaast zien we de instroom en vragen vanuit de verschillende doelgroepen toenemen. Hier moeten we mee aan de slag, om te voorkomen dat dit tot een structureel hogere vraag leidt. Dit om, in lijn met het actieplan uit 2019, het uitgangspunt van een budgetneutraal sociaal domein vast te kunnen houden en de taakstelling oplopend tot € 4,2 miljoen in 2023 in te vullen.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31