Speerpunten

Aan-z hulp in de huishouding

Aan-z hulp in de huishouding

In december 2020 besloot de gemeenteraad om een onderzoekscommissie in te stellen naar de structuur en besluitvorming bij aan-z en de samenwerking tussen aan-z en de gemeente. Dit was naar aanleiding van de begroting 2021 van aan-z en meer specifiek een geschil over het salaris en de aanstelling van de directeur.
Deze commissie voerde een onderzoek uit naar de structuur en besluitvorming bij aan-z en de samenwerking tussen aan-z en de gemeente. Dit onderzoek leidt tot voorstellen voor verbetering in de structuur, besluitvorming en werkwijze tussen gemeente en aan-z. Op 31 maart 2021 presenteerde de onderzoekscommissie de uitkomsten van het onderzoek naar aan-z en de overige verbonden partijen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en besluitvorming door de gemeenteraad komt het college met voorstellen voor verbetering. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden in zaken waar gemeente Terneuzen zelf over kan beslissen en zaken waarvoor andere gemeenten of (het bestuur van) aan-z voor verantwoordelijk zijn.

Transitie hulp bij huishouden
Uitvoeringsorganisatie aan-z is verantwoordelijk voor de algemene voorziening zo-net (hulp bij huishouden). In 2019 besloot de gemeenteraad om deze te beëindigen door de invoering van het abonnementstarief. Alle klanten van zo-net zijn in 2020 opnieuw beoordeeld. Het resultaat hiervan was dat het grootste deel van de klanten (ruim 90 procent) het recht op hulp bij huishouden behoudt.
Onderdeel van de transitie is de overdracht van klanten en medewerkers naar een zorgaanbieder. Dit proces gebeurt zorgvuldig in nauwe samenwerking tussen gemeente en aan-z. Hiervoor besloot het college in maart 2021 om een aanbestedingsprocedure in te richten. De verwachting is dit deze procedure begin juli is afgerond. Daarna vindt de overdracht plaats van klanten en medewerkers naar de overnemende zorgaanbieder. Zolang er nog geen andere zorgaanbieder bekend is, loopt de dienstverlening via zo-net door.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31