Speerpunten

Intervence

Intervence

De afgelopen jaren waren er financiële-en kwaliteitsproblemen bij de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence. Verschillende keren is er een instandhoudingsbijdrage aan Intervence verleend. Maar in 2020 bleken de problemen bij Intervence zodanig dat er eind november 2020 besloten is het contract van Intervence niet te verlengen en de lopende zaken over te dragen naar de andere drie gecontracteerde GI’s in Zeeland.

Tijdens het proces is nauw samengewerkt met het ministerie, de inspecties en de jeugdautoriteit. Het ministerie wilde afspraken maken over de continuïteit van zorg. Daarom kwam er de afspraak om de uitvoering van de overdracht te beschrijven in een transitieplan. Het ministerie drong erop aan dat er een terugvaloptie in het transitieplan zou worden opgenomen. Die terugvaloptie is overname van Intervence door Jeugdbescherming (JB) West.

Dit concepttransitieplan is begin februari 2021 gedeeld met betrokken partijen volgens de gemaakte afspraken. De inspecties keurden het conceptplan niet goed omdat zij zich zorgen maken over het leveren van zorg door één van de overnemende GI’s. Het ministerie wil graag nader onderzoeken of de terugvaloptie de beste optie is in deze situatie. De verwachting is dat de terugvaloptie hoge(re) kosten met zich mee zal brengen voor de gemeenten. Daarom dringen de gemeenten aan op financiering vanuit het ministerie voor deze hogere kosten.

JB West doet onderzoek naar de mogelijkheden om Intervence over te nemen. We verwachten de businesscase van JB West in april 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31