Speerpunten

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid

Onze gemeente heeft een wettelijke opdracht in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Wij ontvangen hiervoor een specifieke uitkering van het rijk.
De kaders voor de besteding van deze middelen liggen vast.
Wij kunnen deze middelen op grond van de Wet Primair Onderwijs inzetten voor:

  • voorschoolse educatie
  • overige activiteiten voor leerlingen met een achterstand, zoals de schakelklassen en de zomerschool.
  • afspraken in het kader van voor- en vroegschoolse educatie, zoals toeleiding, monitoring, begeleiding en het maken van resultaatafspraken.

Het college heeft op grond van de Wet Primair Onderwijs in elk geval de opdracht om te zorgen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie in aantal plaatsen en spreiding. Zo zorgen we ervoor dat doelgroeppeuters kunnen deelnemen aan Voorschoolse Educatie (VE). Doelgroeppeuters zijn peuters die het risico lopen om met een onderwijsachterstand in te stromen in het basisonderwijs. Het VE aanbod moet voldoen aan een aantal eisen.

Op dit moment zetten wij de specifieke uitkering o.a. in voor de volgende subsidies:

  • De uitvoering van de subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie (subsidierelatie met kinderopvanginstellingen)
  • Schakelklassen (subsidierelatie met schoolbesturen)
  • Zomerschool (subsidierelatie met schoolbesturen) + zomer-voorschoolse educatie
  • Ondersteuning door RPCZ
  • Gezinsgerichte aanpak onderwijsachterstanden (project Iedereen Telt Mee)

In 2020 voerden wij een inhoudelijke evaluatie uit. We ondervroegen hiervoor onze samenwerkingspartners. Wij actualiseren momenteel het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Dit traject ronden we voor de zomer af.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31