Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

sdsdsds

Zorgen voor voldoende aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid.

De Z4 gemeenten hebben een convenant ondertekend om samen met de provincie stedelijke kunst en cultuurondersteuning van het Rijk te kunnen ontvangen en hierover met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ook is er gezamenlijk Europese subsidie aangevraagd. We gaan in gesprek over de nadere invulling

Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen).

Een voorstel waarin we een stand van zaken geven en de balans opmaken op dit onderwerp staat gepland voor de Raadsvergadering van 7 oktober a.s.

Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen

In 2019 besloot de raad dat het openbaar groen moet voldoen aan beeldkwaliteitsniveau C. In 2020 behaalden wij dit. Wij verwachten ook in 2021 het openbaar groen op niveau C te kunnen onderhouden.

Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep

Dit doen we door daarvoor subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en aan de Stichting Omroep Terneuzen.

Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente

De voortdurende coronasituatie heeft een grote impact op de openstelling van de musea en de bijbehorende aandacht van een breed publiek.

Sportbeleid en activering

SportPunt Terneuzen is uitgebreid met 2 fte voor de uitvoering en implementatie van de zes ambities uit het Sportakkoord.
Sportpunt organiseert extra sport- en beweegactiviteiten in kernen en wijken om de nadelige gevolgen van corona tegen te gaan.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31