Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

sdsdsds

Vitale kernen en wijken. Daar zetten we ons extra voor in.

We moeten in het kader van de nieuwe Omgevingswet kijken naar een andere wijze van beleidsontwikkeling.

In het kader van de Omgevingswet experimenteren we met het maken van Omgevingsvisies. Sas van Gent en Hoek zijn afgerond. In Sas van Gent hebben we samen met alle bewoners door middel van co-creatie een plan gemaakt. In Hoek hebben we dit gedaan met de dorpsraad. Momenteel maken we een plan voor de binnenstad van Terneuzen. Ook hierbij zoeken we de dialoog met betrokken partijen om een zo breed mogelijk gedragen plan te maken. Per kern of gebied lijkt er steeds op een andere manier maatwerk nodig. Al doende leren we.

Het tegengaan van verpaupering.

Momenteel herzien wij samen met de twee buurgemeenten onze woonvisie. Tegengaan van verpaupering zal in het uitvoeringsprogramma een aandachtspunt zijn.

Dat onze inwoners in alle kernen en wijken eigentijds en duurzaam kunnen wonen

Momenteel herzien wij samen met de twee buurgemeenten onze woonvisie. Dit thema is een speerpunt in deze visie.

Wij streven naar meer gebruik van groene stroom als opmaat naar duurzame energie.

We hebben zes zonneparken vergund met een geschat vermogen van 180 MW. Bij twee van de parken heeft de initiatiefnemer gekeken naar mogelijkheden om de energie te gebruiken voor het opwekken van duurzame waterstof. Ook heeft de initiatiefnemer bij twee van de parken onderzocht hoe batterijopslag van energie kan worden toegepast. Begin 2021 heeft de gemeenteraad het planologisch toetsingskader voor windenergie aangenomen. Wij toetsen initiatieven voor windturbines aan dit beleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31