Samenvatting

De ambities (per programma) die we hebben gesteld bij het opstellen van het coalitieakkoord zijn onderverdeeld in doelen. Aan deze doelen hebben we een status gegeven. Deze statussen hebben onderstaande iconen:

Icoon

Status

Gereed

Op koers

Bijsturing nodig

Niet haalbaar

Ambitie

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening

1

6

2

0

Wij zorgen voor een veilige omgeving

1

5

0

0

We zorgen voor een goede bereikbaarheid

0

6

1

0

We zetten in op duurzaamheid, op nieuwe bedrijvigheid en op vitale kernen, wijken en winkelgebieden.

0

8

0

0

Goede betaalbare onderwijsvoorzieningen in onze gemeente

0

3

1

0

Zorgen voor voldoende aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

0

6

0

0

Wij vinden dat iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente.

1

12

7

0

We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling en streven naar een duurzaam gebruik van water.

0

4

1

1

Vitale kernen en wijken. Daar zetten we ons extra voor in.

0

4

0

0

We verlagen onze schulden en passen goed op de gemeentelijke portemonnee.

1

2

0

0

Totaal

4

56

12

1

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31