Speerpunten

Risicomanagement

Risicomanagement

Wij hebben onze (belangrijkste) risico's in beeld en in de begroting (en jaarrekening) hebben we dat in getallen genoemd. Om onze risico's te beheersen hebben we waar mogelijk en zinvol maatregelen genomen. We hebben in het eerste kwartaal 2021 enkele workshops gehouden samen met de gemeente Goes. Deze workshops gingen over risico's (kritische gebeurtenissen) op het gebied van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn twee pilots om te komen tot gestructureerd en systematisch risicomanagement. De resultaten van de workshops werken we in 2021 verder uit.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31