Speerpunten

Interne beheersing/rechtmatigheidsverklaring

Interne beheersing/rechtmatigheidsverklaring

Vanaf het boekjaar 2021 leggen wij een (wettelijk verplichte) rechtmatigheidsverantwoording af aan uw raad. Dit stelt eisen aan onze interne beheersing. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 geven wij hierover meer informatie en komen we met een voorstel hoe we de verantwoording afleggen.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31