Speerpunten

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 op het beleidsterrein “Duurzaamheid” zijn:

Energietransitie en landelijk Klimaatakkoord
We stellen in samenwerking met Bureau OverMorgen de gemeentelijke Transitievisie Warmte op. Dit is een opgave uit het landelijke Klimaatakkoord. Dit warmteplan op wijkniveau geeft de route aan naar aardgasloze en energieneutrale wijken van onze gemeente in 2050. In december 2021 zal de gemeenteraad de gemeentelijke Transitievisie Warmte vaststellen.
In 2021 zal de gemeenteraad ook de Regionale Structuurvisie Warmte vaststellen. Dit is een actiepunt van de RES Zeeland.
We onderzoeken de haalbaarheid van een restwarmtenetwerk in de Kanaalzone. Dit doen we samen met Dow, Economische Impuls Zeeland, de provincie Zeeland, QuoMare en Siemens.

Duurzame Energie
We hebben aan 8 initiatieven voor zonnepanelenparken medewerking verleend. Dit zijn Bontepolder Sluiskil, vloeivelden Sas van Gent, noordzijde van Sas van Gent, Mosselbanken, Koegorspolder, Tractaatweg, Spaarbekkens Philippine en Axelse Vlakte. In april 2021 is Shell begonnen met de bouw van het eerste zonnepark op de vroegere vloeivelden in Sas van Gent-zuid. Dit zonnepark gaat in december 2021 groene stroom leveren.
De gemeenteraad heeft op maart 2021 het beleidskader windenergie 2021 vastgesteld. Dit kader maakt initiatieven voor windenergie onder voorwaarden mogelijk in de aangegeven zoekgebieden.

Duurzame mobiliteit
Adviesbureau Juust stelt in 2021 het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Terneuzen op.
De gemeente Terneuzen en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland hebben een subsidie ontvangen van “Zeeland In Stroomversnelling” voor een elektrisch deelautoproject. In 2021 gaan we hier mee verder.
Wij gaan in 2021 verder met het plaatsen van openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s.
De gemeente Terneuzen neemt tussen 2020 en 2022 deel aan het OP-Zuidproject “Zero Emissie Transport”. In dit project onderzoeken we CO2-loos transport, groene waterstof voor logistiek, elektrisch rijden, onderhoud van wagenparken en laadstations. We doen dit samen met Impuls Zeeland en de HZ University. In 2021 zal de gemeente vergunning verlenen voor een tankstation voor waterstof aan de Beneluxweg in Terneuzen.
Het proces rond de nieuwe spoorlijn in de Kanaalzone verloopt voorspoedig. Deskundigen onderzoeken verschillende tracés.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31