Speerpunten

COVID-19

COVID-19

COVID-19

In het voorjaar van 2020 werden we geconfronteerd met de wereldwijde COVID-19 pandemie. Deze crisis heeft nog steeds veel invloed op het dagelijks leven van inwoners en organisaties. Ook in onze gemeente zijn de maatschappelijke en economische gevolgen hiervan groot. In maart 2020 schaalden de veiligheidsregio’s op naar GRIP 4. De crisisbeheersing werd daarna regionaal aangestuurd via een speciaal crisisteam (Regionaal Beleidsteam) onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. Vanuit de veiligheidsregio’s werd nauw samengewerkt met het Rijk dat de aanpak voor zorg en maatregelen landelijk coördineerde. De burgemeester woonde als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland telkens het Veiligheidsberaad bij, bestaande uit de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. In dit overleg werd vaak met leden van kabinet overlegd over nieuwe of aangepaste maatregelen.

Effecten op de organisatie
Ook in 2021 werken de 13 Zeeuwse gemeenten nauw samen in verband met de COVID-19 pandemie. Dit doen we binnen het team gemeenten. Dit team maakt, evenals de GGD Zeeland, de politie Zeeland-West-Brabant en de Veiligheidsregio Zeeland, deel uit van de regionale projectorganisatie COVID-19. Een drietal medewerkers van onze organisatie is hierbij betrokken. De extra werkzaamheden in onze gemeente als gevolg van COVID-19 vinden nog steeds plaats, zoals de taken voor inkomensondersteunende maatregelen, handhaving en communicatie. Ons zwembad moest de deuren sluiten; die medewerkers hebben elders vervangende werkzaamheden kunnen verrichten.
Onze bedrijfsvoering is niet in gevaar en kunnen we continueren.

Invulling geven aan de herstelfase
We zitten in de Zeeuwse bestuurlijke taakgroepen voor economie, toerisme en sociaal domein. De taakgroep economie bespreekt de vragen die leven bij ondernemers en gemeenten en er vindt afstemming plaats op Zeeuws niveau. Ook het contact richting de rijksoverheid pakken de taakgroepen op. De Zeeuwse overheden startten onlangs in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) het gesprek hoe we de herstelfase kunnen invullen. We weten nog niet welke initiatieven op welk moment landelijk komen, welke regionaal en welke lokaal. We verwachten wel in de loop van 2021 voorbereidingen hiervoor te gaan treffen.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31