Speerpunten

Regiodeal

Regiodeal

De overeenkomst voor de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en Regio is op 10 juli 2020 getekend. Hij is ondertekend door: de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de provincie Zeeland, de Economic Board Zeeland en 6 ministeries. De gemeente Terneuzen is samen met de Economic Board verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regio Deal. De totale omvang van de Deal is ruim € 22.000.000. Dit investeren we de komende jaren in de brede welvaart van Zeeuws Vlaanderen. Hiervoor stelt het Rijk uit de Regio Deal middelen € 7.500.000 beschikbaar. Eind 2020 en begin 2021 zijn alle 18 projecten in de Regio Deal voorzien van een subsidiebeschikking en is het programmabureau opgestart. Hiermee staat het programma en gaan we de Deal uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31