Speerpunten

Omgevingswet

Omgevingswet

De verwachte datum van invoering van de Omgevingswet is 1 januari 2022.  Het Koninklijk Besluit hiervoor wacht nog op goedkeuring van de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt pas voor de zomer van 2021 duidelijk wat de definitieve invoeringsdatum zal worden.

Zowel op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet als over de financiën rondom de Omgevingswet bestaan landelijk zorgen. Onlangs hebben wij in Zeeuws verband hierover een brief aan het rijk verzonden.

Intern werken wij aan de minimale eisen om op de datum van invoering gereed te zijn. Processen passen wij aan. De software hebben wij inmiddels aangeschaft, zodat we kunnen starten met testen.  In Zeeuws verband werken we aan samenwerkingsafspraken met ketenpartners in het kader van vooroverleg en advisering bij complexe initiatieven.

Verder onderzoeken wij de financiële gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Als gevolg van deze laatste wet verwachten wij een aanzienlijke vermindering van legesinkomsten. Om deze reden doen wij naar de mogelijkheden voor legesheffing voor vooroverleg, milieubelastende activiteiten en bodemsaneringsplannen.   

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31